Film prezentujący pracę palnika FNDP 150/2 o mocy (796-1705 kW) w suszarni.